Simo Häyhän stipendirahasto

Ruokolahden Reserviupseerikerhon toiminnan yksi päätavoitteista on kunnioittaa kerhon kunniajäsen vänrikki Simo Häyhän muistoa ja ylläpitää Simo Häyhän tarkka-ampujaperinnettä tukemalla ja edistämällä tarkka-ampujataitoja. Tätä tarkoitusta varten yhdistys on perustanut Simo Häyhän stipendirahaston, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää edellä mainittua tarkoitusta myöntämällä apurahoja, stipendejä ja tunnustuspalkintoja.

      stirahasto.png