Ruokolahden reserviupseerikerho

Ruokolahden Reserviupseerikerhon tarkoituksena on olla jäsenten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Yhdistys toteuttaa tätä tarkoitusta ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa sekä henkisesti että aineellisesti mm. tiedotuksen ja kurssitoiminnan avulla.

res1.jpg

Tärkeä osa toimintaa on myös erilaisen julkaisu- ja koulutustoiminnan harjoittaminen sekä fyysistä kuntoa ja ampumataitoa ylläpitävä harjoittelu- ja kilpailutoiminta. Lisäksi yhdistys ylläpitää sotilasperinteitä sekä tukee sotilasperinnetoimintaa ja perinteen keräämistä ja tallentamista.

res1.jpg

Yhteydenotot:
Simo Siitonen, 0505373449
simo.siitonen@fronet.fi